ასოციაცია ქართველები საფრანგეთში - ჩვენი მიზანი

➢ საფრანგეთში მცხოვრები ქართველების
ინფორმირებულობის გაზრდა, ინტეგრაციაში
დახმარება.
➢ კულტურულ – საგანმანათლებლო
ღონისძიებების, კონფერენციების ორგანიზება.
➢ ქველმოქმედება.
➢ საქართველოსა და საფრანგეთს შორის
ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება.
ka_GEქართული